Příspěvky pro rok 2011

14.06.2011 13:27
Vážení členové tenisového klubu Dobřenice,
tímto Vás prosím o zaplacení členských příspěvků za rok 2011. Kdo již má zaplaceno, nechť považuje toto sdělení za bezpředmětné. Členské příspěvky jsou v následujících výších:
vydělávající člen ...700,-Kč (bez brigádnických hodin 1200,-Kč)
členka klubu (jejíž partner není členem) ...500,-Kč
chlapec do 15 let ...150,-Kč
chlapec po 15 roku věku po dobu studia ...300,-Kč
Členský příspěvek můžete zaplatit hotově u ing. Krátošky st., nebo poslat na účet č. 189293547/0300. Prosím do poznámek uveďte své příjmení-tenis.
Děkuji.
Krátoška st.

 

—————

Zpět