Klubová pravidla

TENISOVÁ PRAVIDLA PRO ROK 2018

Členské příspěvky:

Členské příspěvky pro rok 2018 zaplatit do 15. 6. 2018 u p. Krátošky. nebo na účet klubu: č.ú. 670100-2212671630/6210, kde do popisu příkazce uvádějte své jméno. 

 • Dospělí - muž (výdělečně činný)                       700 Kč (7 brig.hod.)
 • Dospělí - muž (výdělečně činný)                     1200 Kč (bez brih.h.)
 • Dospělí - žena (výdělečně činná)                      200 Kč
 • Manželka, přítelkyně, dcera člena klubu          zdarma
 • Děti členů klubu do 10 let                                  zdarma
 • Děti od 11 do 15 let                                             100 Kč (povinnost 3 brig.hod.)
 • Děti od 16 let do ukončení studia                     200 Kč (povinnost 5 brig.hod.)
 • Pasivní člen                                                      200 Kč

Komerční využití kurtů:

 • Poplatek za 1 kurt                                              100 Kč/hod
 • Celodenní pronájem kurtů                                dohodou u p. Krátoška

Všeobecná pravidla:

 • Každý hráč je povinen kurt řádně uklidit včetně zakropení, v případě potřeby kropit i před hrou a v teplém počasí je kropení před hrou povinné!!!
 • Děti do 10 let věku musí být na kurtu v doprovodu osoby starší 15 let.
 • V měsících 04, 05, 06, 09 a 10 počínaje 18.00 hod. mají přednost na kurty členové klubu výdělečně činní, v měsících 07 a 08 toto pravidlo platí od 17.00 hod.
 • Členové klubu mají právo si rezervovat kurt na základě záznamu ve vývěsní skřínce maximálně 2 termíny na týden dopředu.
 • V případě nevhodného chování na kurtech má výbor dotyčného právo vyloučit do konce roku z klubu, bez nároku na vrácení členského příspěvku.
 • Kurt se zametá dokola směrem do středu kurtu!!!

 

V Dobřenicích 10. 5. 2018