Kontakt

 503 25 Dobřenice

+420 602 642 531 Ing. Jiří Krátoška st.

+420 774 201 263 Ing. Jiří Krátoška ml.

tenis.dobrenice@seznam.cz